Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

Členovia Matice slovenskej Záhreb na adventnom zájazde v Bratislave

Matica slovenská Záhreb pripravila štvrtý zájazd v tomto roku ako adventný zájazd do Bratislavy  9. – 11. decembra 2011. Prvou našou zastávkou bola Viedeň, kde sme sa podľa nášho programu  zastavili. V centre hlavného mesta Rakúska nás čakala odborná sprievodkyňa, ktorá nás zoznámila s dejinami a ukázala nám krásne historické budovy, ktoré sú dnes vzácne

Janko Kráľ – básnik, burič a revolucionár

V utorok dňa 24. mája 2011 Matica slovenská Záhreb pripravila literárny večer pri príležitosti 135. výročia úmrtia slovenského básnika Janka Kráľa (24.4.1822 – 23.5.1876), najvýraznejšieho predstaviteľa slovenského romantizmu. Janko Kráľ sa narodil 24.apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši v remeselníckej rodine. O Jankovi Kráľovi hovorila profesorka Ana Strinavičová, ktorá nedávno ukončila štúdium slovakistiky na Filozofickej fakulte