Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

Tvorivá dielna Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Matica slovenská v Záhrebe pripravila pre členov ďalšiu dvojhodinovú tvorivú dielnu v priestoroch Českého národného domu na Šubičovej ulici 20, dňa 29. apríla 2022. o 18 hod. Členov Matice slovenskej v Záhrebe čakalo opäť ďalšie maliarske dobrodružstvo a najmä nedočkavosť čo sa tento krát bude v tvorivej dielni maľovať. Kurz sa koná v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe,

Matica slovenská v Martine vyhlásila rok 2021 za Rok Alexandra Dubčeka

Alexander Dubček s nezabudnuteľným úsmevom na tvári je jedným z najvýznamnejších osobností politického slovenského života v čase komunistického režimu na Slovensku. Mimoriadne sa zaslúžil o demokraciu, o slobodu slovenského národa a o ľudské práva v druhej polovici 20. storočia. Matica slovenská v Martina pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021 a jej 158. výročia vzniku 4.

Kurz maľovania v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Pravidelní účastníci kurzu maľovania s netrpezlivosťou očakávali deň, kedy sa uskutoční ďalšie stretnutie. Po dlhšom časovom odstupe sa kurz maľovania, pod vedením Josipa Bali konal 1. októbra 2021 o 18 hod. v priestoroch Českého národného domu na Šubičovej ulici 20. Kurz sa koná v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej