Kategorija: Naslovna

Kurz maľovania v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej Záhreb

V rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a s podporou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb sa druhý krát v tomto roku uskutočnil pod vedením Josipa Balia tvorivo-umelecký kurz maľovania, na ktorý sa pravidelní účastníci kurzu už netrpezlivo tešili. Konal sa 11. novembra 2022 o 18 hod. v priestoroch Českého národného

Ľudovít Jaroslav Šulek – predstaviteľ mladšej Štúrovej generácie

Matica slovenská v Martine vyhlásila tento rok 2022 za rok odkazu Štúrovej generácie. Práve tento rok uplynie 200 rokov od narodenia viacerých významných predstaviteľov Štúrovej generácie, prúdu slovenského národného hnutia z polovice 19. storočia, ktorý dostal meno po svojej najvýraznejšej osobnosti Ľudovítovi Velislavovi Štúrovi. Práve preto aj Matica slovenská v Záhrebe pod hlavičkou Rady pre národnostné

Záhrebskí matičiari v Medžimurskom regióne

Medžimurský región (chorv. Međimurije) je oblasť v severnej časti stredného Chorvátska ohraničená riekami Mura a Dráva a jej centrálnym mestom je Čakovec. Práve do tejto vinohradníckej oblasti sa v sobotu 8. októbra 2022  vybrali členovia Matice slovenskej v Záhrebe. Najprv sa zastavili v Hotely Turist v meste Varaždin kde ich privítala riaditeľka hotela a kde ochutnali tradičný varaždínsky rožok (varaždinski klipić). Tam