Kategorija: Naslovna

Zasadnutie o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v budove Chorvátskeho parlamentu

Úrad pre ľudské práva a práva národnostných menšín Vlády Chorvátskej republiky v spolupráci s Poradným výborom pre Rámcový dohovor Rady Európy na ochranu národnostných menšín uskutočnili v pondelok 23. mája 2022 stretnutie s cieľom lepšieho uplatňovania Rámcového dohovoru o ochrane národnostných menšín. Stretnutie sa konalo v Chorvátskom parlamente, v sále Ivana Mažuranića, ktoré má svoje sídlo

Záhrebskí matičiari v Podravine

Na pozvanie pani Snježany Božićovej, Chorvátky so slovenskými koreňmi a jej otca Dragutina, záhrebskí matičiari zorganizovali  v sobotu 21. mája 2022 jednodenný výlet do regiónu Podravina do miest Koprivnica, rodného mesta pani Snježany a do Ludbregu. Plný autobus matičiarov sa zastavil pri ich dome v Koprivnici, v ktorom pani Snježana a jej otec 92-ročný pán všetkých

XXVI. Valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 17. mája 2022 o 18 hod. sa v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20, konalo XXVI. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe. Predseda Zlatko Jevák privítal všetkých prítomných členov, navrhol program rokovacieho poriadku zhromaždenia a do pracovného predsedníctva navrhol okrem seba, Alenu Baliovú, podpredsedníčku Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte: