Adventný koncert Matice slovenskej v Záhrebe

Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny v meste Záhreb pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov v Chorvátskej republike pripravila adventný koncert v Českom národnom dome, na Šubićovej ulici 20, o 18 hod. Pozvanie účinkovať na koncerte prijali miešaný spevácky zbor Lira z Lipovlian a mužská spevácka skupina Orava z Medžurića.

Moderátormi koncertu boli Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb a Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej v Záhrebe. Na začiatku koncertu privítali hostí z Lipovlian a Medžurića, Josipa Krajčiho, predsedu Matice slovenskej v Lipovlianoch a Josipa Jozefčíka, predsedu Matice slovenskej v Međurići, členov Matice slovenskej v Záhrebe a priateľov Slovákov. Josip Krajči, predseda Matice slovenskej v Lipovlianoch sa v mene Zväzu Slovákov v Chorvátsku prihovoril prítomným a všetkých srdečne pozdravil.

V programe najprv vystúpil miešaný spevácky zbor Lira, ktorý zvlášť netreba predstavovať, keďže boli hosťami na koncertoch Matice slovenskej v Záhrebe aj v minulých rokoch. Zbor Lira pracuje pod odborným vedením profesora hudby a dirigenta Franje Rodića a predsedníčky Nevenky Zorićovej a 26. novembra tohto roku oslávil 25. výročie svojho nepretržitého pôsobenia. Bohatý repertoár zboru tvoria duchovné piesne v chorvátskom, latinskom a slovenskom jazyku, ktoré jej zboristi spievajú štvorhlasne, ako aj národné piesne z rôznych kútov Chorvátska a Slovenska. Na koncerte sa predstavili so štyrmi slovenskými piesňami.

Po krásnom speváckom prevedení skupiny Lira, vystúpila mužská spevácka skupina Orava, ktorá svoj názov skupiny prevzala od severného regiónu Slovenska. Skupina pravidelne vystupuje na rôznych festivaloch národnostných menšín v Chorvátsku aj na Slovensku a na tomto koncerte sa predstavila s repertoárom slovenských národných piesní. Spevácka skupina vystúpila na predvianočnom koncerte Matice slovenskej v Záhrebe v roku 2017.

Aj keď boli žánre piesní účinkujúcich rozdielne publika dlhým a srdečným potleskom odmenila obidve skupiny. Moderátori koncertu na záver zaželali prítomným  príjemné prežitie vianočných sviatkov plných radosti a pohody a do nového roka hlavne veľa zdravia, šťastia a osobných i pracovných úspechov.

Autor: A.B.
Foto: V.B. i S.Š.

Scroll to Top