Advent u záhrebských Slovákov

Pomaly sa rok 2023 blíži ku svojmu koncu a Vianoce klopú na dvere. Prichádza čas oddychu, radosti a vnútorného mieru v rodinnom kruhu. Už horí prvá adventná sviečka a celé adventné obdobie je ideálnym časom na spoločné druženie, spievanie vianočných kolied, vzájomne stráveného času v kruhu svojich blízkych. Úvodom do tohto čarovného času je aj predvianočný koncert, ktorý pre svojich členov, hostí a priateľov Slovákov pripravila  Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci so Zástupcom slovenskej národnostnej menšiny v meste Záhreb pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov v Chorvátskej republike. Koncert sa tradične uskutočnil. v Českom národnom dome na Šubićovej ulici 20. 8. decembra 2023. Pozvanie účinkovať na koncerte prijal Ženský spevácky zbor „Hrvatica“, pod taktovkou Davida Ropca a v sprievode klaviristu Ivana Rimca, ktorý pôsobí ako súčasť Spoločnosti chorvátska žena v meste Záhreb.

Na úvod koncertu prítomných pozdravil Zlatko Jevák, predseda Matice slovenskej v Záhrebe a Zástupca slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Tento krásny predvianočný večer svojou návštevou vyzdvihli a spríjemnili vzácni hostia: Zdenko Galbavý, konzul a zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Chorvátsku spoločne s manželkou Tatianou, Stjepan Sučić,  člen hlavného odboru Matice chorvátskej a bývalý podpredseda Matice chorvátskej a predstavitelia poľskej, talianskej a ruskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Pán konzul sa prihovoril prítomným a od srdca im poprial krásne prežitie nastávajúcich vianočných sviatkov. Celý sviatočný večer spoločne moderovali členky Matice slovenskej v Záhrebe Alena Baliová a Indira Popovová-Potkonjaková.

Pred samotným hudobným programom moderátorky predstavili v krátkosti Ženský spevácky zbor „Hrvatica“, ktorý je založený 18. októbra 1995 a má dvadsať členov. Repertoár zboru sú hlavne domáce, svetské i sakrálne piesne. Dirigentom zboru je David Ropac, magister hudobnej pedagogiky. Spoločnosť chorvátska žena mesta Záhreb bola založená v roku 1921 v Záhrebe a jej úlohou je podporovať duchovné hodnoty, ľudskosť a spoločenskosť chorvátskych žien, najmä lásku k vlasti, propagovať kultúrny, zdravotný, ekonomický blahobyt chorvátskeho ľudu, najmä chorvátskych žien. Zbor zaspieval desať vianočných kolied a moderátorky medzi jednotlivými piesňami zarecitovali slovenské a chorvátske vianočné básne.

Na záver koncertu zbor zaspieval vianočnú koledu Tichá noc, svätá noc, ktorá je hádam najznámejšou vianočnou piesňou na celom svete. Originálny text piesne v roku 1816 napísal mladučký katolícky kňaz z rakúskej dediny Oberndorf pri Salzburgu a hudbu k nej skomponoval taktiež Rakúšan Franz Xaver Gruber, organista. V roku 2011 bola zaradená do kultúrneho dedičstva UNESCO a preložená je do viac ako 300 jazykov sveta. Vianočné balady a piesne v podaní Ženského speváckeho zboru „Hrvatica“ zanechali v publiku veľmi krásnu odozvu, nevšedný, jedinečný umelecký zážitok a radosť z nastávajúcich vianočných sviatkov. Členky zboru darovali všetkým prítomným hudobný darček, ktorý neodmysliteľne dokresľuje atmosféru Vianoc.

Moderátorky sa v mene Matice slovenskej v Záhrebe poďakovali všetkým, ktorí sa podieľali pri uskutočnení tohto adventného večera a prítomným zaželali príjemné prežitie vianočných sviatkov plných radosti a pohody a do nastávajúceho roku 2024 im zaželali veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.  Po oficiálnej časti koncertu, boli všetci prítomní pozvaní na patričné pohostenie pri ktorom sa všetci družili.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top