• Neuskutočnená študijná cesta na východ Slovenska

23. riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 22. januára 2019 sa konalo v poradí už 23. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. Valné zhromaždenie viedol predseda MSZ Zlatko Jevák, ktorý pozdravil prítomných členov MSZ a vzácneho hosťa Janka Holiča, radcu na Veľvyslanectve

Predvianočný koncert v Záhrebe

Dňa 8. decembra 2018 o 19:30 hod. sa v Divadle Vidra na Draškovićovej ulici 80 v Záhrebe konal tradičný predvianočný koncert, ktorý organizovala Matica slovenská v Záhrebe a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Koncert sa konal pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov v Chorvátskej republike. Pozvanie účinkovať na koncerte

Cesty Slovenskom v Záhrebe

Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, a pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátska, dňa 23. októbra 2018 organizovala v rámci svojej umelecko-literárnej sekcije večer dokumentárneho filmu. Videli sme prvú časť filmu pod názvom Cesty Slovenskom producenta, kameramana a autora Tomáša Haulíka. Autor v prvej časti filmu zobrazuje