• Dvorci i zamci u Slovačkoj

Cesty Slovenskom v Záhrebe

Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, a pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátska, dňa 23. októbra 2018 organizovala v rámci svojej umelecko-literárnej sekcije večer dokumentárneho filmu. Videli sme prvú časť filmu pod názvom Cesty Slovenskom producenta, kameramana a autora Tomáša Haulíka. Autor v prvej časti filmu zobrazuje

Martin Kukučín a Chorváti

Jesenné stretnutie matičiarov zo Záhrebu sa konalo dňa 19. septembra 2018 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20, kedy sme si pripomenuli 90. výročie smrti spisovateľa, publicistu, doktora Martina Kukučína. Literárny večer sa konal pod hlavičou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb Zlatka Jeváka,ml. a Matice slovenskej

Divadelné predstavenie účastníkov kurzu slovenského jazyka v Záhrebe

Účastníci slovenského kurzu v Záhrebe pod vedením profesorky Sonje Kukićovej pripravili na záver kurzu pre členov Matice slovenskej v Záhrebe, dňa 19. júla 2018 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubićovej ulici 20, divadelné predstavenie podľa novely autorky Boženy Slančíkovej – Timravej Ťapákovci (1913). Autorka v novele kritizuje zaužívané tradície v slovenskej dedine.