Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

Veľkonočná výstava kraslíc národnostných menšín Mesta Záhreb v Chorvátskom dome „Materina priča“

V Chorvátskom dome „Materina priča“ v Záhrebe (Hrvatska kuća „Materina priča) na Preradovičovej ulici 31 bola dňa 15. apríla 2019 o 12 hod. slávnostne otvorená výstava veľkonočných kraslíc národnostných menšín pôsobiacich v Meste Záhreb na ktorej sa zúčastnili: česká, maďarská, macedónska, nemecká, poľská, rusínska, slovenská, slovinská, ukrajinská a talianska menšina. Slovenskú menšinu reprezentovali Matica slovenská

Kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Dňa 22. marca 2019 o 18 hod. v priestoroch Českého domu na Šubićovej ulici 20 sa už po štvrtý krát konal kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe a pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Priestor v Českom dome, kde sa konajú kurzy

Dr. Josip Andrić – veľký priateľ Slovákov

Marcové stretnutie Matice slovenskej Záhreb sa konalo dňa 19. marca 2019 o 18 hod. v Českej besede na Šubičovej ulici 20. Témou kultúrneho – spomienkového večera, ktorý sa koná pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, bola prednáška o dr. Josipovi Andrićovi – spisovateľovi, prozaikovi, básnikovi, prekladateľovi,