V utorok dňa 24. mája 2011 Matica slovenská Záhreb pripravila literárny večer pri príležitosti 135. výročia úmrtia slovenského básnika Janka Kráľa (24.4.1822 – 23.5.1876), najvýraznejšieho predstaviteľa slovenského romantizmu. Janko Kráľ sa narodil 24.apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši v remeselníckej rodine. O Jankovi Kráľovi hovorila profesorka Ana Strinavičová, ktorá nedávno ukončila štúdium slovakistiky na Filozofickej fakulte