Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

150. výročie smrti ThDr. Juraja Haulika – vysokopostaveného cirkevného dejateľa

Pri príležitosti 150. výročia smrti ThDr. Juraja Haulika, Matica slovenská Záhreb v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb a pod hlavičkou Rady pre národnostne menšiny Chorvátskej republiky, pripravila na podnet PhD. Agnezy Szabovej, dňa 21. mája 2019 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20, literárny večer o Jurajovi Havlikovi.

Hosťovanie v relácii „Rodna gruda“ Rádia Martin

Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej Záhreb (MSZ) prijala pozvanie do relácie „Rodna gruda“  (Rodná hruda) Rádia Martin, ktorej moderátorkou je Slavica Šarovićová. Relácia bola vysielaná naživo dňa 22. apríla 2019 na Veľkonočný pondelok v čase od 20 hod. do 20:30 hod. Poslucháčom rádia Martin Alena Baliová v slovenčine prezentovala slovenské veľkonočné zvyky a techniky ozdobovania veľkonočných vajíčok

Veľkonočné zvyky Slovákov a Chorvátov – rozdiely a podobnosti

Aprílové stretnutie Matice slovenskej Záhreb pod názvom „Veľkonočné zvyky Slovákov a Chorvátov – rozdiely a podobnosti“ sa konalo 16. apríla 2019 o 18 hod. v Českej besede na Šubićovej ulici 20. pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, a nieslo sa v duchu príprav na