Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

Hosťovanie v relácii „Rodna gruda“ Rádia Martin

Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej Záhreb (MSZ) prijala pozvanie do relácie „Rodna gruda“  (Rodná hruda) Rádia Martin, ktorej moderátorkou je Slavica Šarovićová. Relácia bola vysielaná naživo dňa 22. apríla 2019 na Veľkonočný pondelok v čase od 20 hod. do 20:30 hod. Poslucháčom rádia Martin Alena Baliová v slovenčine prezentovala slovenské veľkonočné zvyky a techniky ozdobovania veľkonočných vajíčok

Veľkonočné zvyky Slovákov a Chorvátov – rozdiely a podobnosti

Aprílové stretnutie Matice slovenskej Záhreb pod názvom „Veľkonočné zvyky Slovákov a Chorvátov – rozdiely a podobnosti“ sa konalo 16. apríla 2019 o 18 hod. v Českej besede na Šubićovej ulici 20. pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, a nieslo sa v duchu príprav na

Veľkonočná výstava kraslíc národnostných menšín Mesta Záhreb v Chorvátskom dome „Materina priča“

V Chorvátskom dome „Materina priča“ v Záhrebe (Hrvatska kuća „Materina priča) na Preradovičovej ulici 31 bola dňa 15. apríla 2019 o 12 hod. slávnostne otvorená výstava veľkonočných kraslíc národnostných menšín pôsobiacich v Meste Záhreb na ktorej sa zúčastnili: česká, maďarská, macedónska, nemecká, poľská, rusínska, slovenská, slovinská, ukrajinská a talianska menšina. Slovenskú menšinu reprezentovali Matica slovenská