54. medzinárodný festival bábkových divadiel v Záhrebe

Medzinárodný festival bábkových divadiel sa koná už po 54. krát v Záhrebe od 17. do 23. septembra 2021. Hosťami festivalu na tomto ročníku je aj Bratislavské bábkové divadlo, ktoré 21. septembra o 12 hod. v Záhrebskom bábkovom divadle bude mať svoje predstavenie pod názvom Chronoškriatkovia (chorvátsky Koronopatuljci) prerozprávane formou puppet cinema. A čo vôbec znamená

Rozhovor s členkou Matice slovenskej v Záhrebe Đurđicou Sušovou (rodenou Tribuljakovou)

Predstavte sa prosím čitateľom časopisu Prameň a povedzte nám, odkiaľ pochádzajú Vaše slovenské korene? Moje meno je Đurđica Sušová, rodená Tribuljaková. Narodila som sa v roku 1955 v Záhrebe, ale moje korene pochádzajú zo Slovenska. Totiž moja mamka Franca Tribuljaková sa narodila v obci Našički Markovac a jej pradedovia pochádzajú priamo zo Slovenska, o čom

Kurz maľby akrilovými farbami v rámci umelecko-literárnej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Členovia Matice slovenskej v Záhrebe sa už nemohli dočkať piatku 21. mája kedy sa o 18 hod. uskutočnil po dlhom čase kurz maľby, ktorý sa organizuje v rámci  umelecko-literárnej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe v priestoroch Českého národného domu, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Kurz je určený pre všetkých