Kurz maľby akrilovými farbami v rámci umelecko-literárnej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Členovia Matice slovenskej v Záhrebe sa už nemohli dočkať piatku 21. mája kedy sa o 18 hod. uskutočnil po dlhom čase kurz maľby, ktorý sa organizuje v rámci  umelecko-literárnej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe v priestoroch Českého národného domu, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Kurz je určený pre všetkých

Film o tradíciách a zvykoch národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb odvysielala Chorvátska rádio-televízia

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín v meste Záhreb pripravila film o tradíciách a zvykoch národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb odvysielaný na Chorvátskej rádio-televízii v relácii Prizma dňa 3. apríla 2021. Vo filme sa predstavilo niekoľko národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb. Jednotlivé menšiny ozdobili veľkonočné stoly kraslicami, pokrmami, kvetmi a predmetmi, ktoré sa podľa ich tradície dávajú

Matica slovenská v Záhrebe pripravila výstavný stôl veľkonočných kraslíc

K blížiacim sa veľkonočným sviatkom Matica slovenská v Záhrebe, v priestoroch Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb dňa 27. marca pripravila veľkonočný stôl s vajíčkami alebo kraslicami, ktoré sú najvýznamnejším symbolom Veľkej Noci a jarného oživenia prírody. Na Slovensku sa zachovalo mnoho techník ozdobovania kraslíc. Známe sú batikové, vyškrabované, slamou oblepované či odrôtované kraslice, kraslice ozdobené voskom