Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Dňa 10. decembra 1993 roku bola založená Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v ďalšom texte – Koordinácia), ktorú v súčasnosti tvorí 9 rád a 11 predstaviteľov národnostných menšín pôsobiacich v  meste Záhreb. Deň 10. december je aj Medzinárodným dňom ľudských práv, kedy Valným zhromaždením OSN bola vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. Koordinácia oslávila svoj deň

Kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Už druhý krát v tomto roku 2019 sa v priestoroch Českého domu na Šubićovej ulici 20, dňa 28. mája 2019 o 18 hod. konal kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Ôsmy účastníci kurzu si tento krát

150. výročie smrti ThDr. Juraja Haulika – vysokopostaveného cirkevného dejateľa

Pri príležitosti 150. výročia smrti ThDr. Juraja Haulika, Matica slovenská Záhreb v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb a pod hlavičkou Rady pre národnostne menšiny Chorvátskej republiky, pripravila na podnet PhD. Agnezy Szabovej, dňa 21. mája 2019 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20, literárny večer o Jurajovi Havlikovi.