Kurz maľovania v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Pravidelní účastníci kurzu maľovania s netrpezlivosťou očakávali deň, kedy sa uskutoční ďalšie stretnutie. Po dlhšom časovom odstupe sa kurz maľovania, pod vedením Josipa Bali konal 1. októbra 2021 o 18 hod. v priestoroch Českého národného domu na Šubičovej ulici 20. Kurz sa koná v rámci literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej

54. medzinárodný festival bábkových divadiel v Záhrebe

Medzinárodný festival bábkových divadiel sa koná už po 54. krát v Záhrebe od 17. do 23. septembra 2021. Hosťami festivalu na tomto ročníku je aj Bratislavské bábkové divadlo, ktoré 21. septembra o 12 hod. v Záhrebskom bábkovom divadle bude mať svoje predstavenie pod názvom Chronoškriatkovia (chorvátsky Koronopatuljci) prerozprávane formou puppet cinema. A čo vôbec znamená

Rozhovor s členkou Matice slovenskej v Záhrebe Đurđicou Sušovou (rodenou Tribuljakovou)

Predstavte sa prosím čitateľom časopisu Prameň a povedzte nám, odkiaľ pochádzajú Vaše slovenské korene? Moje meno je Đurđica Sušová, rodená Tribuljaková. Narodila som sa v roku 1955 v Záhrebe, ale moje korene pochádzajú zo Slovenska. Totiž moja mamka Franca Tribuljaková sa narodila v obci Našički Markovac a jej pradedovia pochádzajú priamo zo Slovenska, o čom