Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

Neuskutočnená študijná cesta na východ Slovenska

Po dlhej prestávke, kedy sa nemohli konať žiadne naplánovane aktivity Matice slovenskej Záhreb kvôli pandémii COVID-19 sa konala dňa 16. júna 2020 v Českej besede na Šubićovej ulici 20 prednáška o mestách a ich pamiatkach neuskutočnenej študijnej cesty na východ Slovenska, ktorú mali záhrebskí matičiari naplánovanú od 30. apríla 2020 do 3. mája 2020, a na ktorú sa všetci

Hrady a zámky na Slovensku

Februárové stretnutie Matice slovenskej v Záhrebe sa konalo 8. februára 2020 o 18 hod. v Českom dome na Šubićovej ulici 20., pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Kultúrny večer v podobe prednášky na tému „Hrady a zámky na Slovensku“  spojenej s vedomostným kvízom pripravil Mgr. Martin Machata, lektor na Katedre slovakistiky a literatúry na

24. riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 21. januára 2020 sa konalo v poradí už 24. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. Valné zhromaždenie viedol predseda MSZ Zlatko Jevák, ktorý pozdravil prítomných členov MSZ. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil aj Martin Machata, predseda Spolku chorvátsko-slovenského priateľstva.