Kategorija: Objave na Slovačkom jeziku

Hrady a zámky na Slovensku

Februárové stretnutie Matice slovenskej v Záhrebe sa konalo 8. februára 2020 o 18 hod. v Českom dome na Šubićovej ulici 20., pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Kultúrny večer v podobe prednášky na tému „Hrady a zámky na Slovensku“  spojenej s vedomostným kvízom pripravil Mgr. Martin Machata, lektor na Katedre slovakistiky a literatúry na

24. riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 21. januára 2020 sa konalo v poradí už 24. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. Valné zhromaždenie viedol predseda MSZ Zlatko Jevák, ktorý pozdravil prítomných členov MSZ. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil aj Martin Machata, predseda Spolku chorvátsko-slovenského priateľstva.

Návšteva adventnej Bratislavy

Čarovnú atmosféru vianočných trhov si záhrebskí matičiari vychutnali aj v matičnej krajine v hlavnom meste Slovenska v Bratislave. Predvianočný čas je v Bratislave neodmysliteľne spájaný s rozžiarenými ulicami, vianočnými stromčekmi či stánkami plnými dobrôt a remeselných výrobkov. Bratislava bola zaplnená množstvom ľudí a dobrou náladou. Vianočné trhy majú v Bratislave dlhoročnú tradíciu a každoročne prilákajú množstvo Bratislavčanov, ale