30. výročie samostatnosti Slovenskej republiky

Prvý január 2023 roku nie je len prvým dňom nového roka 2023, ale v tento deň si Slovensko pripomína tridsiate výročie vzniku svojej samostatnosti, kedy sa v roku 1993  Česká a Slovenská Federatívna Republika (ČSFR)  rozdelila na dva samostatné štáty: Českú republiku (ČR) a Slovenskú republiku (SR). Korene Slovenskej republiky sú však omnoho staršie, ale od roku 1993 si začala písať svoju vlastnú samostatnú históriu.  Od 1. januára 1993 totiž Slovensko prešlo tridsať rokov, počas ktorých sa posúvalo vpred a možnosti Slovákov boli vďaka tomu čoraz širšie a pestrejšie. Životná úroveň sa s pribúdajúcimi rokmi zvyšovala a Slovensko sa stále viac a viac podobá na vyspelé krajiny, ku ktorým vždy chcelo patriť. Pre tie mladšie generácie je samostatnosť a demokracia Slovenskej republiky samozrejmosťou, no pre staršiu generáciu, ktorá prežila komunistický režim bol vznik samostatnosti a slobody veľkým pokrokom.

Keď trocha zalistujeme v slovanských dejinách môžeme nájsť mnoho významných osobností, ktorí sú záslužní za vznik dejín Slovenska a Slovanov, keďže obývali územie dnešného Slovenska. Z dávnej minulosti, na ktorú sme možno aj zabudli si treba pripomenúť prvý kmeňový zväz západných Slovanov, ktorý vytvoril v 7. storočí na obranu proti Avarom franský kupec Samo, ktorého si Slovania zvolili za kráľa a ktorý im zabezpečoval až do svojej smrti samostatnosť. Nitrianske a Moravské kniežactvá, kde vládli Pribina a Mojmír, vznik Veľkej Moravy a jej panovníkov Rastislava a Svätopluka a ich ďalších potomkov. Nie menej dôležití sú aj bratia zo Solúna Konštantín a neskôr prijal meno Cyril a Metod, ktorí svojím učením ovplyvnili celé Slovanstvo, nielen Slovákov a Moravanov, na ktorých územie priniesli hlaholikou a rozvinuli slovanské písomníctvo. Ďalej, známy aj Matúš Čák Trenčiansky držiaci po vymretí arpádovského rodu až do svojej smrti roku 1321 vo svojej moci väčšinu slovenského územia. Novšie dejiny sú nám už pomerne známe a vieme, že ďalší proces formovania  slovenského národa mal mimoriadne ťažký priebeh, čo spôsoboval útlak zo strany maďarskej šľachty, maďarský nacionalizmus a represie na území Slovenska. Obhajcom slovenských práv sa stáva inteligencia, ktorej cieľom bolo najmä uzákonenie spisovnej slovenčiny. Prvým bol katolícky farár Jozef Ignác Bajza, Anton Bernoláka, Ján Hollý. Taktiež Matica slovenská v Záhrebe na svojich spomienkových večeroch si pripomína výročia spomenutých osobností a tiež príslušníkov štúrovskej generácie z polovice 19. storočia, ktorí si v tom čase uvedomovali a túžili po samostatnosti Slovenska, ktoré bolo pod nadvládou Uhorska. Medzi nimi sú: Ľudovít a Karol Štúrovci,  Ján Francisci, Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Ján Kalinčiak, Samo Chalupka, Ján Botto, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, a mnohí z nich v minulom roku 2022 oslávili 200. výročie svojho narodenia, a preto bol rok 2022 vyhlásený Maticou slovenskou v Martine za rok venovaný štúrovej generácie. Neskôr, tak ako aj ostatné dnešné európske štáty Slovensko sa nevyhlo prvej aj druhej svetovej vojne a rozhodovanie o jeho osude bolo v rukách veľmocí.

Cez tento veľmi kratučký prehľad chcem zdôrazniť, že do samotnej suverenity Slovenska nedošlo mávnutím čarovného prútika, ale za ňou stojí mnoho spomenutých môžeme ich nazvať aj bojovníkov, ktorí prešli tŕnistou a dlhou cestou, a ktorí ju pre nás postupne vytvorili. Pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky Národná Pokladnica vytvorila unikátnu výročnú medailu s majestátnym orlom tatranským a Kriváňom, ktorú si každý Slovák aj ten v zahraničí môže kúpiť za 5,95 eur a objednať si ju môže cez stránky Národnej Pokladnice https://www.narodnapokladnica.sk/samostatnost.

Autor: A.B.
Foto: internet

Scroll to Top