24. riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 21. januára 2020 sa konalo v poradí už 24. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. Valné zhromaždenie viedol predseda MSZ Zlatko Jevák, ktorý pozdravil prítomných členov MSZ. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil aj Martin Machata, predseda Spolku chorvátsko-slovenského priateľstva. Predseda MSZ Zlatko Jevák po odznení chorvátskej a slovenskej štátnej hymny, v krátkosti prečítal finančnú správu za rok 2020, ktorá bola schválená dňa 15. decembra 2019 a  všetkým členom bola vopred zaslaná aj poštou. Prečítal aj návrh programu za rok 2020. Predseda MSZ zrekapituloval minuloročné aktivity MSZ. Vyzdvihol najmä kurzy maľovania, ktoré sa konali v rámci Literárno-umeleckej sekcie MSZ, a o ktoré majú členovia MSZ veľký záujem. Ďalej, spomenul mesačné kultúrne večery, kde si MSZ pripomenula najmä výročia významných slovenských osobností, pripravila prezentáciu slovenských veľkonočných zvykov a obyčají, premietla dokumentárne filmy, ktoré zobrazujú krásy Slovenska.

Minulého roku si MSZ pripomenula aj 150. výročie Slováka ThDr. Juraja Haulíka, záhrebského biskupa a neskôr aj chorvátskeho kardinála rímskokatolíckej cirkvi. Taktiež, na podnet prof. dr. sc. Ivana Biondića, hovorcu Chorvátskej akadémie vzdelania a umenia v diaspóre,  Matica slovenská v Záhrebe organizovala v rámci literárnych večerov prezentáciu druhého doplneného vydania jeho knihy Kardinal Haulik  – prorok jugoslavenske propasti (Kardinál Haulík – prorok juhoslovanského zániku). Keďže Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo rok 2019 za rok Milana Rastislava Štefánika, jedného z prvých zakladateľov Československej republiky, MSZ pripravila prednášku o tomto velikánovi. Spoločne s ostatnými národnostnými menšinami pôsobiacimi v meste Záhreb a v spolupráci s Koordináciou menšín pre národnostné menšiny mesta Záhreb sa MSZ zúčastnila v rámci veľkonočných sviatkov na výstave kraslíc v Záhrebe, ktorá sa konala v priestoroch Chorvátskeho domu „Materina priča“, zúčastnila sa ja na gastronomickej a kultúrnej manifestácii Dňa národnostných menšín mesta Záhreb, a mnohých ďalších. Aj minulý rok 2019 v rámci finančnej podpory Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín Chorvátskej republiky, MSZ finančné prostriedky použila na kúpu ďalších dvoch slovenských krojov, mužského a ženského.

V novom roku 2020 MSZ pripravuje v rámci mesačných stretnutí členov MSZ množstvo zaujímavých aktivít, ktoré zorganizuje pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, ako aj v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, Koordináciou menšín pre národnostné menšiny mesta Záhreb, Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhreb. Predseda MSZ poďakoval členkám Đurđici Sušovej, Ane Jevákovej za prípravu koláčov a za všetky jedlé dobroty, ktoré s láskou a radosťou pripravujú na všetky matičné aktivity. Na záver valného zhromaždenia pod programom „Rôzne“ predseda MSZ Zlatko Jevák dal slovo Martinovi Machatovi, ktorý sa poďakoval predsedovi Zlatkovi Jevákovi za podporu a  pomoc v rámci konania Medzinárodného stretnutia pri príležitosti 25. výročia slovakistiky na Filozofickej fakulte v Záhrebe  (v dňoch 6. a 7. decembra 2019), ktorý pre toto stretnutie požičal slovenské kroje. Obidvaja predsedovia vyjadrili vôľu pre ďalšiu spolupráci medzi MSZ a Spolkom chorvátsko-slovenského priateľstva v nastávajúcom období. Valné zhromaždenie bolo ukončené pripraveným občerstvením a  družením.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top