Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Dňa 10. decembra 1993 roku bola založená Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v ďalšom texte – Koordinácia), ktorú v súčasnosti tvorí 9 rád a 11 predstaviteľov národnostných menšín pôsobiacich v  meste Záhreb. Deň 10. december je aj Medzinárodným dňom ľudských práv, kedy Valným zhromaždením OSN bola vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. Koordinácia oslávila svoj deň  8. decembra 2019 o 12 hod. v malej hale Koncertného domu Vatroslava Lisinského v Záhrebe. Predseda Koordinácie Juraj Bahník pozdravil prítomných hostí a všetkých predstaviteľov národnostných menšín. Medzi vzácnymi hosťami vyzdvihol Milana Bandića, primátora mesta Záhreb so svojimi spolupracovníkmi, Alexandra Tolnauera, predsedu Rady národnostných menšín Chorvátskej republiky, Alena Tahiria, riaditeľa Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín a pozdravil aj predstaviteľov diplomatických misií, verejného života, všetkých poslancov národnostných menšín v Chorvátskom Sabore a predstaviteľov médií.

Vo svojom úvodnom prejave predseda Koordinácie Juraj Bahník povedal, že mesto Záhreb je mesto otvorených dverí, kde svoj domov našli aj národnostné menšiny, ktoré udržiavajú svoju tradíciu a kultúru. Rady a predstavitelia národnostných menšín počas celého roka pripravujú rôzne akcie a stretnutia nielen pre svojich príslušníkov národnostných menšín, ale aj pre Záhrebčanov, keďže pripravované akcie sú väčšinou otvorené aj pre širokú verejnosť. Taktiež spomenul, že v každej organizácii sú problémy ktoré je potrebné riešiť a Koordinácia vzniknuté problémy, tak ako do teraz, riešila vo vzájomnom dialógu s predstaviteľmi spomenutých inštitúcií. Pripomenul, že jedným z problémov ktoré by chcel do budúceho Dňa Koordinácie vyriešiť je právne postavenie Predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb. Ďalšie slovo patrilo Alexandrovi Tolnauerovi, predsedovi Rady pre národnostné menšiny ChR, ktorý sa pochválil na dobrej spolupráci a na úspešných rokovaniach s Vládou Chorvátskej republiky ohľadom zabezpečenia finančných prostriedkov pre programy združení národnostných menšín. Vláda Chorvátskej republiky zvýšila prostriedky na prácu národnostných menšín o 21,35 percent a zo štátneho rozpočtu vyčlenila 4.755.000 kún. Zdôraznil, že menšiny majú dnes v oblasti kultúrnej autonómie oveľa lepšie podmienky, aké kedy mali. Vyzdvihol veľkú úlohu národnostných menšín vo verejnom, spoločenskom, ale aj v politickom živote. Milan Bandić vo svojom krátkom prejave zdôraznil, že má rád „národnostné združenia“, ako on nazýva   národnostné menšiny, pretože sú bohatstvom demokracie. Je nesmierne rád a živo si pamätá deň keď vznikla Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín a je osobne pyšný na to, že práve mesto Záhreb počas jeho mandátu sa vyzdvihlo na úroveň multikultúrneho a multinacionálneho metropolitného mesta.

O pestrý kultúrno-umelecký a hudobný program sa postarali spevácke a hudobné skupiny príslušníkov národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb: bosnianskej, slovinskej, maďarskej, českej, čiernohorskej menšiny.

Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb vydala tohto roku 2019 bulletin v ktorom zaznamenala svoje aktivity v roku 2018. Všetky aktivity Koordinácie sú pokrývané médiami, a cez vydaný bulletin chce širokú verejnosť oboznámiť s aktivitami a činnosťou menšín pôsobiacich v meste Záhreb.

Autor: A.B.
Foto: V.B. a S.Š.

Scroll to Top