23. riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 22. januára 2019 sa konalo v poradí už 23. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu, na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. Valné zhromaždenie viedol predseda MSZ Zlatko Jevák, ktorý pozdravil prítomných členov MSZ a vzácneho hosťa Janka Holiča, radcu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Chorvátsku.

Predseda MSZ Zlatko Jevák po odznení chorvátskej a slovenskej štátnej hymny, v krátkosti prečítal finančnú správu za rok 2018, ktorá však bola všetkým členom vopred zaslaná poštou, ako aj návrh programu za rok 2019. Zrekapituloval minuloročné aktivity MSZ a zvlášť vyzdvihol kurzy maľovania, ktoré sa konali v rámci Literárno-umeleckej sekcie MSZ, ktoré viedol Josip Bali, kurz slovenského jazyka, ktorý viedla Sonja Kukićová, absolventka posledného ročníka slovakistiky na Záhrebskej univerzite Filozofickej fakulty. Ďalej spomenul mesačné kultúrne večery, kde si MSZ pripomenula najmä výročia významných slovenských osobností, premietali sa dokumentárne filmy, ktoré zobrazujú krásy Slovenska, spoločne s ostatnými národnostnými menšinami pôsobiacimi v meste Záhreb a v spolupráci s Koordináciou menšín pre národnostné menšiny mesta Záhreb sa MSZ zúčastnila v rámci veľkonočných sviatkov na výstave kraslíc v Záhrebe a Veľkej Gorici, na gastronomickej a kultúrnej manifestácii Dňa národnostných menšín mesta Záhreb a mnohých ďalších. V rámci finančnej podpory Úradu pre ľudské práva a práva národnostných menšín Chorvátskej republiky, MSZ finančné prostriedky použila na kúpu slovenských krojov, mužského a ženského. Na záver sa predseda MSZ poďakoval členkám Đurđici Sušovej, Ane Jevákovej, Blaženke Trtanjovej a Ane Gradskovej za prípravu koláčov a za všetky jedlé dobroty, ktoré s láskou a radosťou pripravujú na všetky matičné aktivity.

Valné zhromaždenie sme ukončili pripraveným občerstvením a družením.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top