Veľkonočná výstava kraslíc národnostných menšín Mesta Záhreb v Chorvátskom dome „Materina priča“

V Chorvátskom dome „Materina priča“ v Záhrebe (Hrvatska kuća „Materina priča) na Preradovičovej ulici 31 bola dňa 15. apríla 2019 o 12 hod. slávnostne otvorená výstava veľkonočných kraslíc národnostných menšín pôsobiacich v Meste Záhreb na ktorej sa zúčastnili: česká, maďarská, macedónska, nemecká, poľská, rusínska, slovenská, slovinská, ukrajinská a talianska menšina. Slovenskú menšinu reprezentovali Matica slovenská Záhreb a Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatko Jevak. Výstava tohto typu sa koná už tradične pod hlavičkou Chorvátskeho domu „Materina priča“ v spolupráci s Koordináciou rád a predstaviteľov národnostných menšín Mesta Záhreb. (v ďalšom texte – Koordinácia). Všetky národnostné menšiny sa snažili najkrajším spôsobom ukázať tradičné veľkonočné zvyky v podobe kraslíc. Živé farby, bezhranične motívy a rôzne dekoratívne materiály do ktorých boli “oblečené” kraslice potešili návštevníkov výstavy. Okrem kraslíc poniektoré menšiny vystavili aj veľkonočné jedlá akými sú tradične koláče, rôzne druhy pečív, upečený baránok atď. Veľkonočnú atmosféru prítomným spríjemnil aj zmiešaný zbor Združenia Nemcov – Záhreb, ktorý odspieval nemecké veľkonočné piesne. Výstavu otvoril Zoltán Baláž Piri, tajomník Koordinácie, predseda Rady maďarskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb a predseda Koordinácie maďarskej národnostnej menšiny v Chorvátsku. Na výstave sa zúčastnil aj zástupca Mesta Záhreb Andrej Petrović, vedúci Sekcie pre národnostné menšiny mesta Záhreb, ktorý prítomným odovzdal pozdravy od primátora Mesta Zahreb Milana Bandića. Mina Petra Petričec, predsedníčka Chorvátskeho domu „Materina priča“ taktiež pozdravila návštevníkov a reprezentantov jednotlivých národnostných menšín v mene Chorvátskeho domu „Materina priča“.

Záhrebskí Slováci ozdobili pre návštevníkov svoj priestor na ktorom vystavili kraslice maľované voskom a ozdobene batikovou technikou od Slovensky Dany Ristvejovej z Bardejova, kraslice zdobene madeirovou, odrôtovanou technikou v kombinácii s technikou vyškrabovania a dekupažou od Slovenky Boženy Baňasovej, vajíčka zdobené latkovým materiálom od členky Matice slovenskej Zahreb Đurđice Sušovej. Taktiež vystavili aj umelecky maľované vajíčka (polystyrénové) s motívmi niektorých starých slovenských drevených kostolíkov zapísaných do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO od Josipa Balija, ktorý vedie výtvarný kurz Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej Zahreb a ďalšie. Nechýbal ani korbáč, ktorým podľa starých slovenských obyčajov mládenci šibú dievčatá na Veľkonočný pondelok, aby boli zdravé a plné životnej prírodnej energie. Kraslice patria k najstarším a esteticky najpôsobivejším prejavom ľudového umenia a práve ozdobovanie vajíčok patrí k jedným zo zvykov Veľkej Noci nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách o čom sme sa mohli presvedčiť aj na tejto výstave.

Manifestácia bola pokrytá aj mnohými médiami – chorvátskym rádiom, nezávislou televíziou „Jabuka TV“, Chorvátskou televíziou. Výstava je pre návštevníkov otvorená od 15. apríla 2019 a to každý deň od 10.00 -12.00 hod. a od 17:00 – 20.00 hod. a bude trvať do 19. apríla 2019.

autor: A.B.
foto: V.B.

Scroll to Top