Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Deň 10. december je zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv, kedy Valným zhromaždením OSN bola vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. V jej preambule je uznanie prirodzenej dôstojnosti, rovných a neodňateľných práv všetkých ľudí základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Práve tento deň 10. december si Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v ďalšom texte – Koordinácia) vybrala za svoj Deň jej vzniku. 

Aj tento rok Koordinácia oslávila svoj deň, ktorý sa konal v malej hale Koncertného domu Vatroslava Lisinského v Záhrebe 10.12.2017 o 12:00 hod. V súčasnosti Koordináciu tvorí 9 rád a 9 predstaviteľov národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb. Svojou prítomnosťou tento deň vyzdvihli vzácni hostia: Ermina Lekaj Prljaskaj, zástupkyňa v Chorvátskom Sabore, Renata Paškalj, veľvyslankyňa Bosny a Hercegoviny v Chorvátsku, Mira Nikolić, veľvyslankyňa Srbskej republiky v Chorvátsku, József Zoltán Magyar, veľvyslanec Maďarskej republiky v Chorvátsku ako aj ďalší zástupcovia veľvyslanectiev Českej republiky, Bulharska, Čiernej Hory. Ďalej Aleksander Tolnauer, predseda Rady národnostných menšín Chorvátskej republiky, Milan Bandić, primátor mesta Záhreb a jeho spolupracovníci Elizabeta Knorrová, zástupkyňa námestníka Sektora pre presadzovanie ľudských práv, občianskej spoločnosti a národnostných menšín, Ševko Omerbašić, zástupca v Mestskom parlamente a predseda Odboru pre národnostné menšiny v Mestskom zastupiteľstve a mnohí známi predstavitelia verejného života a predstavitelia médií.

Prítomných pozdravil Dušan Mišković, predseda Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, ktorý sa na začiatok poďakoval za podporu a pomoc primátorovi mesta Záhreb Milanovi Bandićovi a jeho spolupracovníkom, ktorí sú každodenne v kontakte s predstaviteľmi menšín a spolupracujú pri riešení vzniknutých problémov. Spomenul, že dňa 11. decembra 2017 v Chorvátskom Sabore si slávnostne pripomenieme 15. výročie prijatia Ústavného zákona o právach národnostných menšín v Chorvátsku (v ďalšom texte – ChR), a prijatie ďalších zákonov, ktorými sú regulované práva národnostných menšín. Na záver vyjadril svoje želanie, aby sa pripravili základy pre vybudovanie domu pre národnostné menšiny v meste Záhreb. Ďalšie slovo patrilo pánovi Aleksandrovi Tolnauerovi, predsedovi Rady pre národnostné menšiny ChR, ktorý si je vedomí, že je ťažko riadiť rôznorodosť každej menšiny, jej práva vo verejnom, politickom a kultúrnom živote aj keď sú všetky práva regulované zákonmi. No ďalej hovorí, že ak chceme mať zaistné právo svojej menšiny, musíme mať aj právo na to, že každá menšina je rôznorodá. Prítomným sa taktiež prihovoril aj prvý človek mesta Záhreb Milan Bandić, ktorý hneď na začiatku svojho príhovoru povedal, že radšej používa výraz národnostné združenia a nie menšiny, že práve týmto výrazom sa zdôrazní rovnoprávnosť jednoty. On sám je hrdí na to, že poskytnutie práv národnostným združeniam od strany mesta Záhreb je jeho najväčším a najdôležitejším projektom počas jeho mandátu primátora mesta Záhreb.

O pestrý kultúrno-umelecký a hudobný program sa postarali spevácke a hudobné skupiny príslušníkov národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb: slovinskej, albánskej, maďarskej, českej, čiernohorskej, slovinskej, bulharskej, poľskej, talianskej, macedónskej, bulharskej, maďarskej a židovskej menšiny.

autor: A.B.
foto: V.B. a Z.J.

Scroll to Top