13. Deň národnostných menšín pôsobiacich v meste Záhreb

Národnostné menšiny pôsobiace v hlavnom meste Chorvátska v Záhrebe oslávili svoj deň už po trinásty krát v parku Zrinjevac, pri hudobnom pavilóne, ktorý sa stal tradičným miestom týchto osláv, o čom vedia aj sami  Záhrebčania. Každá národnostná menšina mala svoj stánok, ktorý bol ozdobený v tradičných farbách každej z národnostných menšín a pri každom stánku rozvoniavalo tradičné jedlo, či už to bol maďarsky guláš alebo zemiakové placky pri slovenskom stánku alebo pizza pri talianskom.  Deň národnostných menšín mesta Záhreb sa konal v  nedeľu 1. októbra 2023 so začiatkom o 10 hod. v spomenutom parku Zrinjevac, ktorý organizuje Koordinácia rád a zástupcov národnostných menšín mesta Záhreb (v texte len Koordinácia) pod hlavičkou primátora mesta Záhreb. Tohto roku sa na ňom zúčastnilo šestnásť národnostných menšín: albánska, bosnianska, bulharská, čiernohorská, česká, maďarská, macedónska, poľská, rómska, rusínska, slovenská, slovinská, srbská, talianska, turecká a ukrajinská. Spomenuté národnostné menšiny predstavili svoje tradičné zvyky, kroje, folklór a hudobnú tvorivosť, vydané publikácie a autochtónne jedlá.

 V rámci Dňa národnostných menšín mesta Záhreb sa v sobotu 30. septembra 2023 od 10 do 13 hod. Záhrebčanom predstavili žiaci so svojim kultúrnym programom (tzv. vyučovanie na otvorenom), ktorí majú vyučovanie na jazyku národnostných menšín podľa modelu „C“ v Záhrebe (8 vyučovacích skupín v 8 jazykoch).

Novozvolený predseda Koordinácie Armin Hodžić otvoril tohoročnú manifestáciu so slovami: „Táto manifestácia predstavuje bohatstvo, ktorého hodnotu nemožno zmerať. V šestnástich rôznych stánkoch môžete spoznať šestnásť rôznych kultúr a národnostných identít. Bohatstvo kultúry dnes ukazujeme prostredníctvom vystúpení folklórnych skupín a speváckych zborov. To, čo mesto Záhreb ponúka, málokde nájdete a cieľom takýchto podujatí je, aby naši spoluobčania, ktorí nie sú príslušníkmi národnostných menšín, spoznali našu kultúru a vidíme, že je o to veľký záujem.“ Prítomným sa prihovoril aj novozvolený predseda Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky Tibor Varga, ktorý vo svojom prejave povedal: „Rada pre národnostné menšiny je zastrešujúcim orgánom štátu a spolufinancuje menšinové programy. Ak sa obzrieme o 150 rokov späť, príslušníci národnostných menšín svojou tvorbou prispeli ku kultúre, umeniu, architektúre v Záhrebe. Máme tiež množstvo kníh, v ktorých je zdokumentovaná práca národnostných menšín ktorou prispeli k rozvoju mesta Záhreb. Na týchto stánkoch môžete vidieť knihy, ktoré vydali združenia národnostných menšín a ochutnať kulinárske špeciality. Ďakujem im za to a za zachovanie ich tradície a kultúry.“  Na záver sa prítomným prihovoril zástupca primátora mesta Záhreb Luka Korlaet a vo svojom prejave  zdôraznil, že je veľmi dôležité zachovať si identitu, ale aj cítiť sa ako plnohodnotný občan/občianka Záhrebu, a na záver pripomenul, že mesto Záhreb bude aj naďalej podporovať národnostné menšiny pôsobiace v tomto meste.

Po uvítacích príhovoroch sa uskutočnila prehliadka tradičných krojov národnostných menšín a nasledoval hudobný program. Na prehliadke krojov sa zúčastnili aj predstaviteľky slovenskej národnostnej menšiny v národných krojoch z Detvy Đurđica Sušová, členka Matice slovenskej v Záhrebe a Tonka Jeváková, vnučka Zlatka Jeváka, predsedu Matice slovenskej v Záhrebe a Zástupcu pre slovenskú národnostnú menšinu v Záhrebe.

Stánok slovenskej menšiny pripravili členky a členovia  Matice slovenskej v Záhrebe: Zlatko, Ana, Tonka a Mária Jevákovci, Mária Petersová, Đurđica Sušová, Indira Popovová-Potkoňaková, Alena a Vladimir Baliovci. Pre Záhrebčanov tohto roku pripravili zemiakové placky, ktoré na mieste piekla Ana Jeváková spolu s manželom Zlatkom, a o ktoré bol skutočne veľký záujem. Ďalej, členky pripravili tradičné slovenské koláče zo sliviek, višní, svadobný koláč, koláč štedrák, škoricové rolky, Bratislavské rožky a Herovke. Nechýbala ani slovenská   borovička, ktorú niektorí po prvý krát ochutnali. Na slovenskom stánku si okoloidúci mohli vziať propagačné materiály o Slovensku, ktoré poskytlo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe a výtlačky publikácií, ktoré vydala Matica slovenská v Záhrebe. Slovenský stánok navštívili okrem Záhrebčanov a turistov, ktorí sa náhodou potulovali okolo praku Zrinjevac aj konzul a zástupca veľvyslankyne Slovenského veľvyslanectva v Záhrebe Zdenko Galbavý spoločne s manželkou Tatianou, Tibor Varga, Luka Korlaet so spolupracovníkmi, ktorí ochutnali zemiakové placky aj pohárik borovičky

Celú manifestáciu nahrávala Chorvátska televízia pre reláciu Prizma a televízia Z1. Táto už tradične známa manifestácia zhromaždila pri slovenskom stánku členov Matice slovenskej v Záhrebe, priateľov Slovákov, okoloidúcich turistov a Záhrebčanov, ktorým je v prvom rade manifestácia určená. Atmosféra v parku Zrinjevac bola veselá, obohatená hudbou a smiechom. Aj tento rok zúčastnené národnostné menšiny predstavili svoju tradíciu, piesne, tance, národnú kuchyňu a ich cieľom bolo prispieť k vzájomnému porozumeniu, zbližovaniu a šíreniu tolerancie, ktoré spoločne žijú „pod jednou strechou“ v meste  Záhreb.

Autor: A.B.
Foto: V.B.

Scroll to Top