• Hosťovanie v relácii „Rodna gruda“ Rádia Martin

Prezentácia Slovenska a slovenskej menšiny v Dome dôchodcov Ksaver

Na pozvanie Snježany Bubeníkovej, riaditeľky Domu dôchodcov Ksaver sme v rámci cyklu Menšiny v Chorvátsku – chorvátske bohatstvo, prijali pozvanie a predstavili slovenskú menšinu v Chorvátsku, ako aj našu matičnú krajinu. Prezentácia sa konala dňa 22. februára 2018 o 17:00 hod. v priestoroch Domu dôchodcov Ksaver na Nemetovej ulici 2 v Záhrebe. Na prezentácii sa

Slovák Salamon Berger – prvý riaditeľ Etnografického múzeá v Záhrebe

Pri príležitosti 160. výročia narodenia Salamona Bergera Matica slovenská v Záhrebe pripravila spomienkový večer, dňa 20. februára 2018 o 18:00 hod. na Šubićovej ulici 20. v priestoroch Českej besedy, v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. „Salamon Berger bol textilný priemyselník, obchodník, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ

Návšteva delegácie Matice slovenskej v Chorvátsku

V dňoch od 1. do 3. februára 2018  delegácia Matice slovenskej z  Bratislavy navštívila Záhreb, Mariju Bistricu a Križevce. Slovenskú delegáciu tvorili: JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník Matice slovenskej,  Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, Viera Šípková, starostka obce Veselé (rodné mesto Štefana