• Deň národnostných menšín mesta Záhreb 2019

Matica slovenská v Záhrebe navštívila banícke mestá na Slovensku

Deň 28. apríl 2018 bol začiatkom študijnej cesty matičiarov zo Záhrebu, na ktorej strávili štyri zaujímavé a krásne dni na Slovensku. Už tradične každý rok, a bude tomu už viac ako 20 rokov, záhrebskí matičiari organizujú študijné cesty na spoznávanie našej matičnej krajiny. Túto tradíciu zaviedol jej prvý predseda Matice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák,

Juraj Haulik – pilier chorvátskeho obrodenia

Dňa 24. apríla 2018 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici si Matica slovenská v Záhrebe pripomenula 230. výročie narodenia Slováka z Trnavy Juraja Haulíka, chorvátskeho kardinála rímskokatolíckej cirkvi a prvého arcibiskupa v Záhrebe. Prednášku o tejto významnej osobnosti pripravila PhD. Agneza Szabo, historička, ktorá nám priblížila plodnú činnosť Juraja Haulíka v

Kurz maliarstva v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

V rámci Matice slovenskej v Záhrebe, tento rok 2018, začala pôsobiť Literárno-umelecká sekcia. Jej prvá akcia bola malá vystáva v rámci Kultúrno – umeleckého večera pod názvom „Veľkonočná rozprávka“ dňa 21.marec 2018, kde potencionálni maliari vystavili svoje obrazy. Jej druhou akciou bolo uskutočnenie kurzu maliarstva dňa 23. marca 2018. , ktoré podporila aj Rada pre