• Cesty Slovenskom v Záhrebe

Slovák Salamon Berger – prvý riaditeľ Etnografického múzeá v Záhrebe

Pri príležitosti 160. výročia narodenia Salamona Bergera Matica slovenská v Záhrebe pripravila spomienkový večer, dňa 20. februára 2018 o 18:00 hod. na Šubićovej ulici 20. v priestoroch Českej besedy, v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. „Salamon Berger bol textilný priemyselník, obchodník, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ

Návšteva delegácie Matice slovenskej v Chorvátsku

V dňoch od 1. do 3. februára 2018  delegácia Matice slovenskej z  Bratislavy navštívila Záhreb, Mariju Bistricu a Križevce. Slovenskú delegáciu tvorili: JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník Matice slovenskej,  Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, Viera Šípková, starostka obce Veselé (rodné mesto Štefana

XXII. Riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 23. januára 2018 sa konalo v poradí už 22. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu o 18 hod., na ktorom sa zúčastnilo 38 členov zo 76. Valné zhromaždenie viedol podpredseda MSZ Zlatko Jevák, st. pretože predseda MSZ  Zlatko Jevák,ml. musel kvôli nepredvídateľným udalostiam náhle odcestovať do