• Divadelné predstavenie účastníkov kurzu slovenského jazyka v Záhrebe

XXII. Riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 23. januára 2018 sa konalo v poradí už 22. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu o 18 hod., na ktorom sa zúčastnilo 38 členov zo 76. Valné zhromaždenie viedol podpredseda MSZ Zlatko Jevák, st. pretože predseda MSZ  Zlatko Jevák,ml. musel kvôli nepredvídateľným udalostiam náhle odcestovať do

Vianočné sviatky – dni darovania

Vianočné sviatky nám stále pripomenú, aby sme druhých obdarovávali, urobili im radosť a vyčarili úsmev na tvári. No a práve preto sa Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatko Jevak,ml. spoločne s Predstaviteľkou poľskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Walentinou Lončarićovou dňa 22. decembra 2017 rozhodli aj tento rok obdarovať deti v Detskom domove v Záhrebe

Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Deň 10. december je zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv, kedy Valným zhromaždením OSN bola vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. V jej preambule je uznanie prirodzenej dôstojnosti, rovných a neodňateľných práv všetkých ľudí základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Práve tento deň 10. december si Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v