• Divadelné predstavenie účastníkov kurzu slovenského jazyka v Záhrebe

Návšteva delegácie Matice slovenskej v Chorvátsku

V dňoch od 1. do 3. februára 2018  delegácia Matice slovenskej z  Bratislavy navštívila Záhreb, Mariju Bistricu a Križevce. Slovenskú delegáciu tvorili: JUDr. Štefan Martinkovič, predseda Dozorného výboru Matice slovenskej, ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., tajomník Matice slovenskej,  Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, Viera Šípková, starostka obce Veselé (rodné mesto Štefana

XXII. Riadne zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 23. januára 2018 sa konalo v poradí už 22. riadne valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe (v ďalšom texte – MSZ) v priestoroch Českého národného domu o 18 hod., na ktorom sa zúčastnilo 38 členov zo 76. Valné zhromaždenie viedol podpredseda MSZ Zlatko Jevák, st. pretože predseda MSZ  Zlatko Jevák,ml. musel kvôli nepredvídateľným udalostiam náhle odcestovať do

Vianočné sviatky – dni darovania

Vianočné sviatky nám stále pripomenú, aby sme druhých obdarovávali, urobili im radosť a vyčarili úsmev na tvári. No a práve preto sa Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatko Jevak,ml. spoločne s Predstaviteľkou poľskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Walentinou Lončarićovou dňa 22. decembra 2017 rozhodli aj tento rok obdarovať deti v Detskom domove v Záhrebe