• Matica slovenská v Záhrebe navštívila banícke mestá na Slovensku

Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Deň 10. december je zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv, kedy Valným zhromaždením OSN bola vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. V jej preambule je uznanie prirodzenej dôstojnosti, rovných a neodňateľných práv všetkých ľudí základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Práve tento deň 10. december si Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v

Tradičný predvianočný koncert v Záhrebe

Veršami slovenskej vianočnej básne Vianoce sme otvorili tohoročný predvianočný koncert, ktorý sa konal v sobotu dňa 9. decembra 2017 o 18:00 hod. v divadle Vidra. Organizátorom bola Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatkom Jevákom,ml. a pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov Chorvátskej

Blahoslavený slovenský salezián, kňaz Titus Zeman

Prednášku o živote a diele slovenského saleziána kňaza Titusa Zemana, ktorá sa konala 21. novembra 2017 o 18:00 hod., v Českom národnom dome na Šubićovej ulici 20 v Záhrebe pripravila Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb. Životný príbeh, plný nádeje a