• Kurz maliarstva v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Predstavenie knihy “Slovački zaslužnici”

V priestoroch Českej besedy na Šubićovej ulici 20, dňa 17. októbra 2017 o 18 hod. sa konalo slávnostné predstavenie knihy Slovački zaslužnici (Zaslúžilí Slováci) od autorky Nevenky Nekićovej. Za vydanie knihy sú záslužní Zväz Slovákov a Matica slovenská v Záhrebe (MSZ), pre ktorú je to už v poradí 17-kniha vydaná počas 21. rokov jej činnosti.

Večer slovenskej hudby v Záhrebe

Matica slovenská v Záhrebe dňa 19. septembra 2017, o 18 hod. v Českej besede na Šubičovej ulici 20 v Záhrebe, pripravila večer slovenskej hudby i to jej vývoj v období od 50-tich do 70-tich rokoch 20. storočia. Prednášajúca Alena Bali prednášku oživila fotografiami a piesňami populárnych interpretov uvedeného obdobia spolu s video záznamami z rôznych

Oslavy 220. výročia narodenia Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej na Slovensku

Matica slovenská si dňa 8. septembra 2017 v seminárnej miestnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave pripomenula 220. výročie narodenia Štefana Moysesa, svojho prvého predsedu, banskobystrickeho biskupa, ktorý jedno obdobie svojho života zasvätil aj Chorvátsku (18 rokov). Na oslavách sa z Chorvátska zäčastnili aj Zlatko Jevák,st. podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe (MSZ) a zakladateľ MSZ, Zlatko Jevák,ml.