• Kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Deň národnostných menšín mesta Záhreb

Záhrebský park Zrinjevac v hlavnom meste Chorvátska bol už po šiesty krát ústredným bodom manifestácie Dňa národnostných menšín pôsobiacich v Záhrebe, na ktorej sa zúčastnilo 17 národnostných menšín z celkového počtu 18 registrovaných: albánska, bosniacka, bulharská, čiernohorská, česká, maďarská, macedónska, poľská, rakúska, rómska, rusínska, ruská, slovinská, srbská, talianska, ukrajinská a naša slovenská. Manifestácia sa konala

Kto bol Andrej Hlinka?

Matičné záhrebské stretnutie na tému „Kto bol Andrej Hlinka?“ sme pripravili dňa 29. mája 2018 o 18 hod. v Českej besede na Šubičovej ulici 20. Prednášku o Andrejovi Hlinkovi pre nás pripravil Josip Moser, ktorý sa počas svojho života s veľkým záujmom zaujíma o slovenské dejiny, kultúru a najmä skúma činnosť a život slovenských velikánov

Matica slovenská v Záhrebe navštívila banícke mestá na Slovensku

Deň 28. apríl 2018 bol začiatkom študijnej cesty matičiarov zo Záhrebu, na ktorej strávili štyri zaujímavé a krásne dni na Slovensku. Už tradične každý rok, a bude tomu už viac ako 20 rokov, záhrebskí matičiari organizujú študijné cesty na spoznávanie našej matičnej krajiny. Túto tradíciu zaviedol jej prvý predseda Matice slovenskej v Záhrebe Zlatko Jevák,