• Spoločný koncert SĽUK & LADO

Jonáš Záborský – 200. výročie jeho narodenia

Matica slovenská Záhreb pripravila literárny večer  pri príležitosti 200. výročia narodenia Jonáša Záborského (3. februára 1812 – 23. januára 1876), slovenského básnika prozaika, dramatika a historika. J. Záborský sa narodil 3. februára 1812 v Zábori pri Martine. Študoval teológiu na kolégiu v Prešove a na univerzite v Halle. Pôsobil ako evanjelický kňaz v Pozdišovciach a

Spomienka na Jána Kollára

Matica slovenská Záhreb pripravila spomienkový literárny večer pri príležitosti 160. výročia úmrtia Jána Kollára, básnika a jazykovedca. O Jánovi Kollárovi, apoštolovi slovanstva hovoril Mgr. Martin Machata z Lektorátu slovenčiny na Filozofickej fakulte v Záhrebe. Ján Kollár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach. Jeho otec Matej Kollár bol roľníkom a remeselníkom a chcel, aby aj

Godišnjica smrti Jána Kollára

Predstavnik slovačke nacioanalne manjine Grada Zagreba u suradnji sa Maticom slovačkom Zagreb organizirao je 21. veljače 2012. godine književnu večer povodom obilježavanja godišnjice smrti Jána Kollára, slovačkog pjesnika i jezikoslovca. Predavanje o njegovom životu i radu dao je Mgr. Martin Machata – lektor na katedri Slovačkog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavanje je