• Kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 24. januára 2012 sa konalo XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej Záhreb v miestnostiach Českého národného domu na Šubičovej ulici 20. Na začiatku KUS Industrogradnja v Záhrebe zaspieval chorvátsku a potom slovenskú hymnu a predseda Matice slovenskej Záhreb Zlatko Jevák privítal prítomných a ospravedlnil pána Vladimira Bileka, zástupcu českej a slovenskej národnostnej menšiny v

Naša misija i cilj

Udruga u osnutku, bez tradicije i iskustva u samostalnom radu, bez prostorija i stalnih članova, morala se usmjeriti na program koji može ostvarivati u navedenim okolnostima. Najvažniji zadatak u početku bio je: poraditi na okupljanju stalnih članova i omogućiti im međusobno upoznavanje i zbližavanje, urediti popis članova sa potrebnim podacima, obnavljati materinski jezik i pismo

Naš kontakt

Službeni naziv: Predstavnik slovačke nacionalne manjine Grada Zagreba Predstavnik: Zlatko Jevak, (+385/98/277-714) Tajnik: Vladimir Bali Adresa ureda: Remetinečka cesta 77C, 10 000 Zagreb, Hrvatska Telefon / Fax: 01/6520-553 E-mai: info@slovaci-zagreb.com Web: www.slovaci-zagreb.com Predstavnik je izabran na izborima 31. svibnja 2015. godine. U vrijeme popisa stanovništva 2001. u gradu Zagrebu je živio 171, a prema zadnjem