• Sté výročie tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika

Kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Dňa 22. marca 2019 o 18 hod. v priestoroch Českého domu na Šubićovej ulici 20 sa už po štvrtý krát konal kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe a pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Priestor v Českom dome, kde sa konajú kurzy

Dr. Josip Andrić – veľký priateľ Slovákov

Marcové stretnutie Matice slovenskej Záhreb sa konalo dňa 19. marca 2019 o 18 hod. v Českej besede na Šubičovej ulici 20. Témou kultúrneho – spomienkového večera, ktorý sa koná pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb, bola prednáška o dr. Josipovi Andrićovi – spisovateľovi, prozaikovi, básnikovi, prekladateľovi,

Národný nápoj ktorý Slováci pijú od nepamäti – Borovička

V rámci kultúrnych večerov Matice slovenskej Záhreb sa dňa 19. februára 2019 o 18 hod. v priestoroch Českého národného domu konala prednáška na tému „Borovička- národný nápoj, ktorý Slováci pijú od nepamäti“. Prednášku pripravila Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej Zahreb, ktorú spestrila prezentáciou a krátkym videom. „Aj keď je borovička všetkým známa a všetci poznajú