• Hosťovanie v relácii „Rodna gruda“ Rádia Martin

Divadelné predstavenie účastníkov kurzu slovenského jazyka v Záhrebe

Účastníci slovenského kurzu v Záhrebe pod vedením profesorky Sonje Kukićovej pripravili na záver kurzu pre členov Matice slovenskej v Záhrebe, dňa 19. júla 2018 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubićovej ulici 20, divadelné predstavenie podľa novely autorky Boženy Slančíkovej – Timravej Ťapákovci (1913). Autorka v novele kritizuje zaužívané tradície v slovenskej dedine.

Deň národnostných menšín mesta Záhreb

Záhrebský park Zrinjevac v hlavnom meste Chorvátska bol už po šiesty krát ústredným bodom manifestácie Dňa národnostných menšín pôsobiacich v Záhrebe, na ktorej sa zúčastnilo 17 národnostných menšín z celkového počtu 18 registrovaných: albánska, bosniacka, bulharská, čiernohorská, česká, maďarská, macedónska, poľská, rakúska, rómska, rusínska, ruská, slovinská, srbská, talianska, ukrajinská a naša slovenská. Manifestácia sa konala

Kto bol Andrej Hlinka?

Matičné záhrebské stretnutie na tému „Kto bol Andrej Hlinka?“ sme pripravili dňa 29. mája 2018 o 18 hod. v Českej besede na Šubičovej ulici 20. Prednášku o Andrejovi Hlinkovi pre nás pripravil Josip Moser, ktorý sa počas svojho života s veľkým záujmom zaujíma o slovenské dejiny, kultúru a najmä skúma činnosť a život slovenských velikánov