• Divadelné predstavenie účastníkov kurzu slovenského jazyka v Záhrebe

Opäť pokračuje kurz slovenského jazyka v Záhrebe

Po malej prestávke od 28. februára 2018 pokračuje kurz slovenského jazyka, ktorý sa koná už od marca 2016 v organizácií Matice slovenskej v Záhrebe s podporou Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny v meste Záhreb. Kurz je určení predovšetkým pre členov Matice, ktorí si ju chcú zlepšiť, ktorí ju rozumejú ale nehovoria, no aj pre tých ktorí

Prezentácia Slovenska a slovenskej menšiny v Dome dôchodcov Ksaver

Na pozvanie Snježany Bubeníkovej, riaditeľky Domu dôchodcov Ksaver sme v rámci cyklu Menšiny v Chorvátsku – chorvátske bohatstvo, prijali pozvanie a predstavili slovenskú menšinu v Chorvátsku, ako aj našu matičnú krajinu. Prezentácia sa konala dňa 22. februára 2018 o 17:00 hod. v priestoroch Domu dôchodcov Ksaver na Nemetovej ulici 2 v Záhrebe. Na prezentácii sa

Slovák Salamon Berger – prvý riaditeľ Etnografického múzeá v Záhrebe

Pri príležitosti 160. výročia narodenia Salamona Bergera Matica slovenská v Záhrebe pripravila spomienkový večer, dňa 20. februára 2018 o 18:00 hod. na Šubićovej ulici 20. v priestoroch Českej besedy, v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. „Salamon Berger bol textilný priemyselník, obchodník, spoluzakladateľ a prvý riaditeľ