• Predvianočný koncert v Záhrebe

Spomienka na Jána Kollára

Matica slovenská Záhreb pripravila spomienkový literárny večer pri príležitosti 160. výročia úmrtia Jána Kollára, básnika a jazykovedca. O Jánovi Kollárovi, apoštolovi slovanstva hovoril Mgr. Martin Machata z Lektorátu slovenčiny na Filozofickej fakulte v Záhrebe. Ján Kollár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach. Jeho otec Matej Kollár bol roľníkom a remeselníkom a chcel, aby aj

Godišnjica smrti Jána Kollára

Predstavnik slovačke nacioanalne manjine Grada Zagreba u suradnji sa Maticom slovačkom Zagreb organizirao je 21. veljače 2012. godine književnu večer povodom obilježavanja godišnjice smrti Jána Kollára, slovačkog pjesnika i jezikoslovca. Predavanje o njegovom životu i radu dao je Mgr. Martin Machata – lektor na katedri Slovačkog jezika i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavanje je

XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 24. januára 2012 sa konalo XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej Záhreb v miestnostiach Českého národného domu na Šubičovej ulici 20. Na začiatku KUS Industrogradnja v Záhrebe zaspieval chorvátsku a potom slovenskú hymnu a predseda Matice slovenskej Záhreb Zlatko Jevák privítal prítomných a ospravedlnil pána Vladimira Bileka, zástupcu českej a slovenskej národnostnej menšiny v