• Deň národnostných menšín mesta Záhreb 2019

Jozef Ignác Bajza – autor prvého románu v slovenčine v 18. storočí

Aj tento mesiac dňa 12. mája t.r. v Českom národnom dome Matica slovenská Záhreb pripravila literárny večer pri príležitosti 260. výročia narodenia Jozefa Ignáca Bajzu, katolíckeho kňaza, autora satír, epigramov, náučných náboženských spisov, autora prvého románu v slovenčine v 18. storočí. Prednášku o tomto obrodeneckom spisovateľovi pripravila Alena Baliová. O mladosti Jozefa Ignáca Bajzu vieme

Alexander Matuška

Tradične, ako každý mesiac aj dňa 21. apríla t.r. o 18 hod. sa uskutočnil v Českom národnom dome kultúrny spomienkový večer pri príležitosti štyridsiateho výročia úmrtia literárneho vedca, kritika a esejistu Alexandra Matušku. Prednášku pripravili študenti 3. ročníka slovakistiky na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity Helena Jakovina i Bernard Beneš. Narodil sa 26.2.1919 vo Vlkanovej pri Banskej

Výstava veľkonočných kraslíc a zvykov národnostných menšín Mesta Záhreb

Pri príležitosti príchodu jari a  Veľkonočných sviatkov, ktoré oslavujú kresťania na celom svete bolo dňa 27. marca 2015 o 18 hod. slávnostné otvorenie výstavy Veľkonočných kraslíc a zvykov národnostných menšín Mesta Záhreb. Táto prekrásna manifestácia sa koná už po tretí rok pod hlavičkou etnografického domu Hrvatska kuća „Materina priča“ a Koordinácie Rád a Predstaviteľov národnostných menšín Mesta Záhreb. Tento