Kategorija: Pramen

Jonáš Záborský – 200. výročie jeho narodenia

Matica slovenská Záhreb pripravila literárny večer  pri príležitosti 200. výročia narodenia Jonáša Záborského (3. februára 1812 – 23. januára 1876), slovenského básnika prozaika, dramatika a historika. J. Záborský sa narodil 3. februára 1812 v Zábori pri Martine. Študoval teológiu na kolégiu v Prešove a na univerzite v Halle. Pôsobil ako evanjelický kňaz v Pozdišovciach a

Spomienka na Jána Kollára

Matica slovenská Záhreb pripravila spomienkový literárny večer pri príležitosti 160. výročia úmrtia Jána Kollára, básnika a jazykovedca. O Jánovi Kollárovi, apoštolovi slovanstva hovoril Mgr. Martin Machata z Lektorátu slovenčiny na Filozofickej fakulte v Záhrebe. Ján Kollár sa narodil 29. júla 1793 v Mošovciach. Jeho otec Matej Kollár bol roľníkom a remeselníkom a chcel, aby aj

XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej v Záhrebe

V utorok 24. januára 2012 sa konalo XVI. valné zhromaždenie Matice slovenskej Záhreb v miestnostiach Českého národného domu na Šubičovej ulici 20. Na začiatku KUS Industrogradnja v Záhrebe zaspieval chorvátsku a potom slovenskú hymnu a predseda Matice slovenskej Záhreb Zlatko Jevák privítal prítomných a ospravedlnil pána Vladimira Bileka, zástupcu českej a slovenskej národnostnej menšiny v