Kategorija: Naslovna

Martin Kukučín a Chorváti

Jesenné stretnutie matičiarov zo Záhrebu sa konalo dňa 19. septembra 2018 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20, kedy sme si pripomenuli 90. výročie smrti spisovateľa, publicistu, doktora Martina Kukučína. Literárny večer sa konal pod hlavičou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky, Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb Zlatka Jeváka,ml. a Matice slovenskej

Divadelné predstavenie účastníkov kurzu slovenského jazyka v Záhrebe

Účastníci slovenského kurzu v Záhrebe pod vedením profesorky Sonje Kukićovej pripravili na záver kurzu pre členov Matice slovenskej v Záhrebe, dňa 19. júla 2018 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubićovej ulici 20, divadelné predstavenie podľa novely autorky Boženy Slančíkovej – Timravej Ťapákovci (1913). Autorka v novele kritizuje zaužívané tradície v slovenskej dedine.

Deň národnostných menšín mesta Záhreb

Záhrebský park Zrinjevac v hlavnom meste Chorvátska bol už po šiesty krát ústredným bodom manifestácie Dňa národnostných menšín pôsobiacich v Záhrebe, na ktorej sa zúčastnilo 17 národnostných menšín z celkového počtu 18 registrovaných: albánska, bosniacka, bulharská, čiernohorská, česká, maďarská, macedónska, poľská, rakúska, rómska, rusínska, ruská, slovinská, srbská, talianska, ukrajinská a naša slovenská. Manifestácia sa konala