Kategorija: Razno

Matica slovačka Zagreb

Pripreme za osnivanje MS Zagreb, kao devetog ogranka Matice slovačke u Hrvatskoj sa sjedištem u Našicama, započele su u prvoj polovici 1995. U osnivanju MS ogranak Zagreb svesrdnu pomoć pružio je prvi veleposlanik Slovačke Republike u Hrvatskoj i BiH sveučilišni prof. ph.dr. Matuš Kučera sa svojim suradnicima. U prostorijama veleposlanstva održano je devet sjednica inicijativnog

Naša misija i cilj

Udruga u osnutku, bez tradicije i iskustva u samostalnom radu, bez prostorija i stalnih članova, morala se usmjeriti na program koji može ostvarivati u navedenim okolnostima. Najvažniji zadatak u početku bio je: poraditi na okupljanju stalnih članova i omogućiti im međusobno upoznavanje i zbližavanje, urediti popis članova sa potrebnim podacima, obnavljati materinski jezik i pismo