Večerný koncert klasickej hudby

Júlové stretnutie členov a priateľov Matice slovenskej v Záhrebe sme zorganizovali 13. júna 2017 v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20 o 18 hod. Tentokrát sme v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Vlády Chorvátskej republiky a Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb pripravili večerný koncert klasickej hudby s repertoárom slovenských, chorvátskych, českých a

Život a tvorba Andy Warhola

Literárny večer o Andy Warholovi, svetoznámom maliarovi, grafikovi, režisérovi, spoluzakladateľovi pop-artu, so slovenskými koreňmi dňa 23. mája 2017 v priestoroch Českej besedy na Šubićovej ulici 20 o 18 hod. pripravila Matica slovenská v Záhrebe (MS Záhreb), Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny. Prednášku o ňom pripravil dhoročný člen

Deň národnostných menšín mesta Záhreb

U nedeľu dňa 14. mája 2017 o 10 hod., v záhrebskom Hudobnom pavilóne v parku Zrinjevac, národnostné menšiny pôsobiace v meste Záhreb oslávili už po šiesty krát „Deň národnostných menšín mesta Záhreb“. Organizátorom tejto už tradičnej manifestácie je Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb, Turistické združenie mesta Záhreb. Manifestácia sa aj tento rok