Vianočné sviatky – dni darovania

Vianočné sviatky nám stále pripomenú, aby sme druhých obdarovávali, urobili im radosť a vyčarili úsmev na tvári. No a práve preto sa Predstaviteľ slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatko Jevak,ml. spoločne s Predstaviteľkou poľskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Walentinou Lončarićovou dňa 22. decembra 2017 rozhodli aj tento rok obdarovať deti v Detskom domove v Záhrebe

Deň Koordinácie rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb

Deň 10. december je zaznamenaný ako Medzinárodný deň ľudských práv, kedy Valným zhromaždením OSN bola vyhlásená Všeobecná deklarácia ľudských práv. V jej preambule je uznanie prirodzenej dôstojnosti, rovných a neodňateľných práv všetkých ľudí základom slobody, spravodlivosti a mieru vo svete. Práve tento deň 10. december si Koordinácia rád a predstaviteľov národnostných menšín mesta Záhreb (v

Tradičný predvianočný koncert v Záhrebe

Veršami slovenskej vianočnej básne Vianoce sme otvorili tohoročný predvianočný koncert, ktorý sa konal v sobotu dňa 9. decembra 2017 o 18:00 hod. v divadle Vidra. Organizátorom bola Matica slovenská v Záhrebe v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny Mesta Záhreb Zlatkom Jevákom,ml. a pod záštitou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Zväzom Slovákov Chorvátskej