Večer slovenskej hudby v Záhrebe

Matica slovenská v Záhrebe dňa 19. septembra 2017, o 18 hod. v Českej besede na Šubičovej ulici 20 v Záhrebe, pripravila večer slovenskej hudby i to jej vývoj v období od 50-tich do 70-tich rokoch 20. storočia. Prednášajúca Alena Bali prednášku oživila fotografiami a piesňami populárnych interpretov uvedeného obdobia spolu s video záznamami z rôznych

Oslavy 220. výročia narodenia Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej na Slovensku

Matica slovenská si dňa 8. septembra 2017 v seminárnej miestnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave pripomenula 220. výročie narodenia Štefana Moysesa, svojho prvého predsedu, banskobystrickeho biskupa, ktorý jedno obdobie svojho života zasvätil aj Chorvátsku (18 rokov). Na oslavách sa z Chorvátska zäčastnili aj Zlatko Jevák,st. podpredseda Matice slovenskej v Záhrebe (MSZ) a zakladateľ MSZ, Zlatko Jevák,ml.

Večerný koncert klasickej hudby

Júlové stretnutie členov a priateľov Matice slovenskej v Záhrebe sme zorganizovali 13. júna 2017 v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20 o 18 hod. Tentokrát sme v spolupráci s Radou pre národnostné menšiny Vlády Chorvátskej republiky a Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb pripravili večerný koncert klasickej hudby s repertoárom slovenských, chorvátskych, českých a