• Kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe

Už druhý krát v tomto roku 2019 sa v priestoroch Českého domu na Šubićovej ulici 20, dňa 28. mája 2019 o 18 hod. konal kurz maľovania v rámci Literárno-umeleckej sekcie Matice slovenskej v Záhrebe, pod hlavičkou Rady pre národnostné menšiny Chorvátskej republiky a Predstaviteľa slovenskej národnostnej menšiny mesta Záhreb. Ôsmy účastníci kurzu si tento krát

150. výročie smrti ThDr. Juraja Haulika – vysokopostaveného cirkevného dejateľa

Pri príležitosti 150. výročia smrti ThDr. Juraja Haulika, Matica slovenská Záhreb v spolupráci s Predstaviteľom slovenskej národnostnej menšiny mesta Zahreb a pod hlavičkou Rady pre národnostne menšiny Chorvátskej republiky, pripravila na podnet PhD. Agnezy Szabovej, dňa 21. mája 2019 o 18 hod. v priestoroch Českej besedy na Šubičovej ulici 20, literárny večer o Jurajovi Havlikovi.

Hosťovanie v relácii „Rodna gruda“ Rádia Martin

Alena Baliová, podpredsedníčka Matice slovenskej Záhreb (MSZ) prijala pozvanie do relácie „Rodna gruda“  (Rodná hruda) Rádia Martin, ktorej moderátorkou je Slavica Šarovićová. Relácia bola vysielaná naživo dňa 22. apríla 2019 na Veľkonočný pondelok v čase od 20 hod. do 20:30 hod. Poslucháčom rádia Martin Alena Baliová v slovenčine prezentovala slovenské veľkonočné zvyky a techniky ozdobovania veľkonočných vajíčok